Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Home

choices

Пенсии, кражби и колективна безотговорност

Автор: Кузман Илиев / Дата: 23.12.2020

„Конкуренция между НОИ и частните пенсионни фондове за парите на осигурените за допълващи пенсии! Аз не попълвам дефицита на НОИ и не прехвърлям натрупаните пари за допълваща пенсия от т.нар. втори частен капиталов стълб и в този ред на мисли […]

Повече

Европейският банков съюз – път към реформи или път без изход?

Автор: Владимир Сиркаров / Дата: 08.12.2020

Европейският банков съюз е централната тема в настоящата статия. Причините за неговото създаване, същността му и търсените ефекти от неговото функциониране е в пряка връзка с историческия генезис на институционалното  […]

Повече

Човешкият капитал – фактор за възхода на аутсорсинга

Автор: Йоанна Георгиева / Дата: 04.10.2020

Все по-сериозна скорост в световен мащаб набира аутсорсинг индустрията, чиято концепция е свързана с взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение на  външен подизпълнител с главна цел бърза и лесна продукция и намаляване  […]

Повече

Кои сме ние ?

Brain Workshop Institute е организация, общност и професионална мрежа от млади и търсещи хора. Събираме се заедно за да обменяме професионален и академичен опит, да изграждаме контакти и приятелства, да споделяме експертиза и ноу-хау. Институтът е НПО, което е създадено на 10.10.2020 г.

Експертиза и Услуги

Вътрешно-фирмени семинари и обучения

Институтът предлага семинари, обучения и тренинги с практическа насоченост и цел повишаване на личностната и корпоративна култура

Образователни курсове

Институтът предлага специализирани образователни курсове, ориентирани към развиването на практически умения и повишаване на познанията в различни направления

Консултантски услуги

- Икономически изследвания, Макроикономически анализи
- Финансови услуги
- Инвестиционен мениджмънт
- Организационно и личностно развитие
- Стейкхолдър мениджмънт
- Правни консултации и услуги
- Международна стандартизация

Запитване Контакт
Stakeholder Management_200x300
BookCoverImage

Контакти

България, София 1000
E-mail: [email protected]
Тел.: +359 887 24 08 50

M L X