Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Партньори

Тавекс

Основната дейност на Тавекс е покупко-продажба на инвестиционно злато и сребро, обмен на валута по касов и безкасов начин, парични преводи и други финансови услуги.

Нов Български Университет

Нов български университет е български частен университет. Основната му база е разположена в София в две сгради, като притежава и други академични бази из страната, а също и собствена университетска библиотека в София — Библиотека на НБУ.

EUROBULSOFT

Eurobulsoft е компания, която предлага широка гама от услуги: Изработване на уеб-сайтове с различни софтуерни продукти; Консултации; Поддръжка; Интернет маркетинг; Облачни решения; Мобилни устройства; Оптимизация; Уеб-дизайн - Програмиране

Контакти

България, София 1000
E-mail: [email protected]
Тел.: +359 887 24 08 50

M L X