Финанси
"Справедливо отбелязвайки, че в повечето случаи пазарът е ефективен, защитниците на финансовата теория, достигат до неправилното заключение, че той е ефективен винаги. Разликата между двете е като тази между деня и нощта", Уорън Бъфет


1 Развитие на капиталовия пазар в Естония Владимир Сиркаров
2 Работи ли количествената теория на парите в практиката? Владимир Сиркаров
3 Прасета ли са прасетата* от периферията? Владимир Сиркаров
4 Инвестицията убежище Владимир Сиркаров
5 Рухващи банки и фалиращи държави в ЕС: Какво трябва да направим? Владимир Сиркаров
6 Важен момент за индекса на широките пари Владимир Сиркаров
7 CDO като оръжие за масово унищожаване Владимир Сиркаров
8 Концепция за безрисковите активи Владимир Сиркаров
9 Норма на дисконтиране Владимир Сиркаров
10 Защо се харесват дивидентите? Владимир Сиркаров
11 Ролята на цената в икономиката Владимир Сиркаров
12 Какво трябва да знаем за доброволното пенсионно осигуряване по професионалните схеми Владимир Сиркаров
13 Наивна диверсификация Владимир Сиркаров
14 История на борсовата търговия Владимир Сиркаров
15 Как ехото от кризата заглъхва в частното банкиране? Владимир Сиркаров
16 Златното отражение на Египетската криза Владимир Сиркаров
17 Сделката с външния дълг - Втора Част Владимир Сиркаров
18 Сделката с външния дълг - Първа Част Владимир Сиркаров
19 Фибоначи и златната пропорция - Първа Част Владимир Сиркаров
20 Маржин покупки и къси продажби - Втора Част Владимир Сиркаров
21 Имунизация на портфейл от облигации Владимир Сиркаров
22 Дюрация на Макоули Владимир Сиркаров
23 Акциите на БФБ-София АД направиха своя дебют Владимир Сиркаров
24 Пазарни злоупотреби Владимир Сиркаров
25 Национализация в Унгария Владимир Сиркаров
26 Маржин покупки и къси продажби - Първа Част Владимир Сиркаров
27 Край на дебатите ... Засега ... Владимир Сиркаров
28 Печатницата наречена ФЕД Владимир Сиркаров
29 Частните Пенсионни Фондове ще бъдат национализирани ! Владимир Сиркаров
30 БФБ-София ще е публично дружество с мажоритарен собственик Министерството на Финансите Владимир Сиркаров
31 Сагата “Мостстрой” Владимир Сиркаров
32 Промяната на SOFIX и BGREIT Владимир Сиркаров
33 Пенсионна реформа Владимир Сиркаров
 

Ще има ли банкова криза в Еврозоната ?

Нови клипове