Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Archive for май 2011

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство

Прочутият български поет Владимир Башев казва „Ако няма какво да дадем на света, за какво сме родени“. Погледната през призмата на индустрията за отдих, тази […]

Научи повече

История на борсовата търговия

Възникване на борсовата търговия Развитието на търговията през средновековието налага обособяването на основни центрове (тържища) за търговски операции, където се сключват сделки с качествено еднородни […]

Научи повече