Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Archive for юни 2013

Актуални проблеми на бизнеса и управлението на човешките ресурси: Необходимата иновация

Актуални проблеми на бизнеса и управлението на човешките ресурси: Необходимата иновация

Глобализацията е тема на множество дискусии в медийното пространство всеки ден. Дали и как влияе върху бизнес средата, какво се изисква от компаниите, за да […]

Научи повече

Разликата между „австрийската” capital-based macroeconomics и модерната labor-based macroeconomics

 Разликата между „австрийската” capital-based macroeconomics и модерната labor-based macroeconomics

Голямото противоборство на икономическата сцена през 30-те години на миналия век безспорно е свързано с две имена – Кейнс и Хайек. Техният коренно различен прочит […]

Научи повече

Дефлацията – бич или благо?

В съвременната икономическа наука въпросът „Дефлацията – бич или благо?” е еретичен. Елитът на научната мисъл - в лицето на последователите на Джон. М. Кейнс, […]

Научи повече

Дефлацията – бич или благо?

Дефлацията – бич или благо?

В съвременната икономическа наука въпросът „Дефлацията – бич или благо?” е еретичен. Елитът на научната мисъл - в лицето на последователите на Джон. М. Кейнс, […]

Научи повече
Страница 1 от 212