Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Archive for декември 2012

Теория на конспирацията

Теория на конспирацията

Hастоящата статия беше изготвена от съвместните усилия на Кузман Илиев и Владимир Сиркаров. Съкратената версия на статията беше публикувана в списание Мениджър (месец ноември, 2012). […]

Научи повече

Какво се случва и какво предстои в сектора на обществените поръчки – в Европа и у нас

През м. декември БОРКОР предстои да оповести дългоочаквания си доклад относно корупционните практики в приложението на Закона за обществените поръчки и произтичащите от него реформи. […]

Научи повече

Лекция в МП по предприемачество и финанси към Института за предприемачи на Cisco

Приятели, нашият колега Владимир Сиркаров беше гост лектор в магистърската програма по предприемачество и финанси към Института за предприемачи на Cisco. Курсове се базират на […]

Научи повече

Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

 Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

В контекста на широко коментираната тема за мотивацията на човешкия фактор, бих искала да обърна внимание към туристическия сектор, представяйки една по-различна гледна точка за […]

Научи повече