Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Brain Workshop Institute подкрепя иновациите в българското образование

Brain Workshop Institute подкрепя иновациите в българското образование

Екипът на Brain Workshop Institute ще присъства на официалното представяне на книгата - „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“, което ще се състои на 16-ти Декември от 18-30ч. в Националния студентски дом, зала „Галерия“.

Самата книга - академично издание, подходящо за широк кръг заинтересовани страни от бизнеса, науката, публичния сектор и гражданското общество, се явява пилотна инициативата на Националния център за изследване на образованието и младежта – съвместен проект на Националното представителство на студентските съвети в Република България, Националният студентски дом, Лабораторията по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Военно Издателство.

Средствата, набрани от продажба на тиража, ще бъдат инвестирани в учредяването на стипендиантска програма за иновации в образованието. Чрез участието си в събитието екипа на Brain Workshop Institute ще подкрепи каузата за създаването на подобна стипендиантска програма и подпомагането на бъдещи проекти с потенциал да променят качествено българското образование и наука.

В изданието „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“, първо по рода си за българския книжен пазар, посветено на партньорството между заинтересованите страни от публичния, частния, граждански и академичен сектор, са анализирани някои от най-значимите начинания в сферата на образованието и науката. Сред тях се нарежда създаването на финансовия инструмент за интегрирани инвестиции Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Стратегията за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България.

Представен е и иновационният проект за развитие на връзките между бизнеса и висшето образование „Софийско бизнес училище“, чрез който е демонстрирано приложението на най-новите международни стандарти за управление на отношенията със заинтересованите страни в реална проектна среда (съгласно PMBOK® 5th Edition).

Автор на изданието е Христиан Даскалов – експерт по икономически политики към Brain Workshop. С богат опит в управлението на екипи и проекти в академичния и обществен сектор, натрупан в периода 2005-2014г. като основател и ръководител на граждански организации и мрежи за партньорство. Главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в Република България в периода 2012-2013г. и и координатор на работните групи по учебна и научна дейност и развитие на проекти. С награда за принос в развитието на националните студентски политики от националния приз „Студент на годината 2014“.

Авторът е участвал в работната група по програмирането на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, както и в работата на Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Столична община и Съвета по обществени консултации към Парламентарната комисия за европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Участва още в Regional Innovation Monitor Network на Европейската комисия и мрежата от експерти към Center for International Higher Education, Boston College.

За повече информация по темата следете:
https://www.facebook.com/research.bg
https://www.facebook.com/StakeholderManagementBG

Събитието във фейсбук:
https://www.facebook.com/events/635959039846782

Print Friendly