Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Лекция в МП по предприемачество и финанси към Института за предприемачи на Cisco

Лекция в МП по предприемачество и финанси към Института за предприемачи на Cisco

Приятели, нашият колега Владимир Сиркаров беше гост лектор в магистърската програма по предприемачество и финанси към Института за предприемачи на Cisco. Курсове се базират на програмите на водещи американски университети, сред които Cornell University и Stanford University.

Владо представи някои от основните направления в макроикономиката като наука. Разбира се, той наблегна върху идеите на австрийската икономическа школа и различните типове инвестиционни стратегии.

Основните теми, които той разгледа бяха:

Макроикономика:

1. Монетарна политика или как централните банкери полудяха …
2. Фискална политика или държавата, като “приятел” на бизнеса
3. Бизнес цикълът и икономическите теории …
4. Кризите – Защо и как възникват?
5. Вярваме ли на официалната статистика?
6. Пари и парична система …

Инвестиции:

1. Value концепция в инвестирането
2. Фундаментален подход, през призмата на макро-тенденциите
3. Технически анализ
4. Поведенческите финанси – експериментален подход

Аудиторията беше много активна, показвайки компетентно отношение по проблемите. Екипът на Brain Workshop им пожелава успехи за в бъдеще и до нови срещи.

Print Friendly