Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Лекция в СУ „св. Климент Охридски“

Лекция в СУ „св. Климент Охридски“

Кузман Илиев и Владимир Сиркаров ще изнесат две лекции в Стопанския факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ на 05.06.2020 (четвъртък) от 09:30 часа, Зала 420. Събитието е организирано от Либертариански клуб към Софийски университет.

Темата, която ще представи Кузман, е „Oбяснението на Голямата Рецесия през призмата на Австрийска монетарна теория за бизнес цикъла. Отговорът на световните централни банки.“

Владо ще разгледа същността и генезиса на паричните системи от 1913 г. до днес. Сравнителният анализ ще завърши с предложения за възможните бъдещи реформи на паричните системи.

Продължителността на лекциите заедно с дискусиите ще е 120 минути.

Всеки, който има желание да дойде е добре дошъл!

Благодарим за поканата от организаторите и специално на Методи Цанов.

Print Friendly