Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Най-важното за функциите на парите

Най-важното за функциите на парите

Владимир Сиркаров представя произхода и функциите на парите в рамките на втората видеолекция от летния онлайн курс по повод 15 години Investor.bg

Print Friendly