Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Не пазарът, а държавата генерира несправедливост

Не пазарът, а държавата генерира несправедливост

За „доброто“ и „лошото“ икономическо неравенство, за печалбата и справедливостта. Автор: Кузман Илиев. Организатор: Институт за свободен капитализъм „Атлас“.

Print Friendly