Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Обучение на тема “Как да бъдем хамелеони?”

Обучение на тема “Как да бъдем хамелеони?”

На 11.11.2020г. Евелина Проданова от Brain Workshop Institute и Калоян Янакиев проведоха кратко обучение на тема “Как да бъдем хамелеони или как да “четем” хората по-лесно и да комуникираме ефективно” пред екипите, избрани да участват в преакселераторската програма на Start It Smart. От 2009г. насам Start It Smart вдъхновяват и подкрепят младите хора в България в стартирането на собствени компании. За втора поредна година осъществяват 10-седмична интензивна обучителна програма (Start It Smart | Pre-Accelerator), която предоставя на предприемачите достъп до всички нужни ресурси, за да могат да засилят развитието на своите идеи и да се научат да представят идеите си ефективно.

Целта на обучението бе да се подобрят уменията за комуникация и представяне (продаване) на идеите като се идентифицират 4-те основни типа поведение, които хората имат в работна среда и да се идентифицира личния тип поведение, което всеки има в ситуация, в която е под напрежение. Тези умения биха спомогнали при комуникацията с бъдещите членове на тепърва заформящите се екипи, както и при комуникация с инвеститори. Участниците разбраха, че хората са хамелеони и, за да бъдат разбрани от отсрещната страна и да провокират интерес, то трябва да се научат да сменят стила си спрямо стила на събеседниците си.

С огромни благодарности на екипа на Start It Smart | Pre-Accelerator за поканата, както и на активно включилите се бъдещи предприемачи, които ще следим с интерес и на които пожелаваме най-искрено - УСПЕХ!

Print Friendly