Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Предизвикателства пред банковата система в Еврозоната и България

Предизвикателства пред банковата система в Еврозоната и България

Заповядайте на „Дискусионен форум: Предизвикателства пред банковата система в Еврозоната и България”. Събитието ще се проведе на 14-ти март 2015г., в залата на Университетския театър на НБУ София. Организатори на събитието са Brain Workshop Institute и Нов Български Университет. Предлагаме на Вашето внимание програмата на събитието, както и кратко представяне на лекторите, които ще вземат участие в него.


ПРОГРАМА

Регистрация: 9.00 часа
Начало: 9.30 часа
Откриване: 9.30 - 9.40 часа /доц. Ренета Димитрова, НБУ/
Модератор: доц. Ренета Димитрова, НБУ

Лекция „Ролята на междубанковия пазар и лимитите на паричнатата политика в контекста на банковия кредит“
9.40 - 10.10 часа /Кузман Илиев, Brain Workshop Institute/
Дискусия: 10.10 - 10.20 часа

Лекция „Същност и специфики на ECB asset purchase programme 2015-2016“
10.20 - 10.50 часа /Владимир Сиркаров, Brain Workshop Institute/
Дискусия: 10.50 - 11.00 часа

Лекция „Банковия сектор в Еврозоната в преход от единен пазар към банков и капиталов съюз?“
11.00 - 11.30 часа /Борис Петров, финансов експерт, D Commerce Bank, Bulgaria/
Дискусия: 11.30 - 11.40 часа

Обяд 11.40 - 12.30 часа

Лекция „Промените в банковия сектор и отражението им върху бизнеса“
12.30 - 13.00 часа / Росен Станимиров, изпълнителен директор и член на УС на Алианц Банк България АД/
Дискусия: 13.00 - 13.10 часа

Лекция „Еврозона с автоматични скорости вместо Европа на две скорости“ Подзаглавие: „За структурните дисбаланси, дефицити и приоритетни реформи в

Еврозоната и у нас”
13.10 - 13.40 часа /Илия Лингорски, зам.министър на финансите и Ръководител на Държавното съкровище в кабинета Сакс-Кобург-Гота. Президент на

Европейската лига за икономическо сътрудничество в България./
Дискусия: 13.40 - 14.00 часа

Закриване 14.00 - 14.10 часа /доц. Ренета Димитрова, НБУ/

Кафе среща 14.10 - 14.40 часа

Вход СВОБОДЕН

Лектори:

Илия Лингорски, Президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество в България и Член на Борда на Настоятелите на Американския Университет в България AUBG. Той бе зам.министър на финансите и Ръководител на Държавното съкровище в кабинета Сакс-Кобург-Гота, Подуправител на Международния валутен фонд за България 2004-2005, Председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (Насърчителна банка) 2004-2006г.

Борис Петров, икономист и финансист с концентрация в монетарния икономикс, финансовия икономикс, иконометрията и изучаването на финансовата стабилност. Завършил е УНСС специалност „Финанси“ и има специализация по Икономика в Университета Джорджтаун в САЩ. Има редица авторски публикации в областта на макроикономиката и финансите. Сред тях са: „Едностранното въвеждане на еврото в България кой е по-добрия път“ издателство „Сиела“ в съавторство с К. Христов и Н. Неновски и „Банковите реформи в Югоизточна Европа“ издание на Edward Eldgar. Б. В момента Б. Петров е ръководител на служба „Вътрешен одит“ в „Търговска банка Д“. До октомври 2013 Б. Петров е ръководител на Дирекция „Финансова стабилност“ в БНБ. До 2009 е ръководител на Отдел „Анализи“ в Дирекция „Ковчежничество“.

Росен Станимиров, изпълнителен директор и член на УС на Алианц Банк България АД.

Доц. Ренета Димитрова, преподавател в НБУ от 2000 г. Има двадесет годишен стаж в банковата система. Доц. Димитрова е ръководител на департамент „Икономика“ в НБУ от 2012 г.

Кузман Илиев е икономист и ескперт по публичен мениджмънт. В момента подготвя докторска теза в сферата на икономиката и финансите по тема, касаеща банковото дело, паричните системи и финансовата икономика. Анализаторските му интереси са в сферата: икономика, финансова икономика, теория на парите и кредита, парична политика, икономически цикъл, финансова и стопанска история, история на икономическата мисъл, австрийска икономическа теория и политическа философия. От март 2011 година става част от екипа на икономическа телевизия Bulgaria On Air, отдел „Финансови Пазари“. От ноември 2011г. е съавтор и водещ на предаването за икономика и финанси „Boom and Bust“.

Владимир Сиркаров е икономист и инвестиционен консултант. В момента работи по докторската си дисертация в областта на произхода на парите и реформа на международните парични системи. Интересите му са насочени в областите - макроикономика, капиталова и валутна търговия, инвестиционни стратегии, парична политика, „австрийска“ икономическа школа. В момента е съавтор и водещ на предаването за икономика и финанси „Boom & Bust“ по телевизия Bulgaria ON AIR. Регулярно се включва във вечерното предаване „Денят ОН ЕР“ с анализи и коментари по финансови и икономически въпроси.

За повече информация може да разгледате официалната Фейсбук страница на събитието.

Събитието премина пред пълна зала, много активна аудитория и много интересни лекции и дискусии.

Допълнителен богат снимков материал може да видите ТУК

Print Friendly